İletişim

İletişim bilgileri

Adres

Ahmad Samra - Üretim Müdürü

Ali Haj Musa - İç ve dış pazarlama müdürü

İletişim Formu